Termeni și condiții

Termeni și condiții

 1. DEFINITII SI TERMENI

Raftuldeuniforma.ro – este denumirea comerciala a societății comerciale LADOGA IMPORT SRL, persoana juridica de naționalitate romana, având sediul social in Sibiu, str. Avrig, nr. 4-8, sc. B, ap. 9, având număr de ordine in Registrul Comerțului J23/719/2020, cod unic de înregistrare fiscala RO42652239, capital social 200 RON.

Vânzător – SC LADOGA IMPORT SRL

Cumpărător – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care își face un Cont in Site si efectuează o Comanda, sau care comanda rapid fără cont înregistrat in Site.

Client – persoana fizica / persoana juridica care are sau obține acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Raftuldeuniforma.ro (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre Raftuldeuniforma.ro si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoana fizica/juridica înregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni si Condiții.

Cont – secțiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii si care conține informații despre Client/Cumpărător si istoricul Cumpărătorului in Site.

Site – domeniul raftuldeuniforma.ro si subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Site.

Bunuri – orice produs care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Cumpărătorului, ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune in scop comercial, un număr finit de Bunuri si/sau Servicii având un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat intre Vânzător si Cumpărător, fără prezenta fizica simultana a Vânzătorului si a Cumpărătorului.

Conținut

– toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

– informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioada; – date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisa de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactata pe baza experienței personale si capacitații acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca produsul sau serviciul respecta sau nu specificațiile menționate de către producător.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectiva.

Răspuns – informație scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare in Site, in pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferita de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător in cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene si Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumita perioada, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Bun si/sau Serviciu de către Raftuldeuniforma.ro, Cumpărătorului, prin ramburs.

Specificații – toate specificațiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor așa cum sunt precizate in descrierea acestora.

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau email) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare automata se face electronic (e-mail).

2.3. Pentru motive justificate, precum stoc insuficient, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. Daca Vânzătorul modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail si la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii.

2.4. Contractul se considera încheiat intre Vânzător si Cumpărător in momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice si/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul si informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

 1. POLITICA DE VANZARE ONLINE

3.1. Accesul in vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Client/Cumpărător.

Pentru motive justificate Raftuldeuniforma.ro își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului in vederea efectuării unei Comenzi, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Raftuldeuniforma.ro. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa telefonic la nr. 0754823325, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

3.3 In cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Raftuldeuniforma.ro își rezerva dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip catch, in vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. Raftuldeuniforma.ro poate publica pe Site informații despre Bunuri si/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON).

3.6 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 1. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terța parte (servicii de curierat) pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

5.1. Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Raftuldeuniforma.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare – marca înregistrata).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut in orice alt context decât cel original intenționat de Raftuldeuniforma.ro, includerea oricărui Conținut in afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Raftuldeuniforma.ro asupra Conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Raftuldeuniforma.ro.

5.3. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținut numai in scopuri personale sau non comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

5.4. In cazul in care Raftuldeuniforma.ro conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intra-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea Raftuldeuniforma.ro pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.5. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea Raftuldeuniforma.ro si/sau al angajatului/prepusului Raftuldeuniforma.ro care a mijlocit transferul de Conținut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul conținut.

5.6. Este interzisa orice utilizare a Conținutului in alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care li însoțește, in cazul in care acesta exista.

 1. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite in coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata la curier in momentul primirii Bunurilor. Odată adăugat in coșul de cumpărături, un Bun si/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție in măsura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun in coșul de cumpărături, in lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa li contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, in orice situație in care este necesara contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, in urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese in următoarele cazuri:

6.4.1. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

6.4.2. termenul de livrare nu corespunde doleanțelor clientului.

6.5. Cumpărătorul are dreptul sa se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun, in termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv, iar suma returnata către cumpărător va reprezenta contravaloarea bunurilor returnate din care se vor scădea taxele de transport (16 lei) pentru retur.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun expiră in termen de 14 zile de la ziua in care Cumpărătorul intra in posesia fizica a bunului respectiv.

6.6. In cazul in care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește in partea de jos a site-ului la categoria Servicii Clienți – meniul Returnări.

6.7. In cazul in care Clientul/Cumpărătorul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv.

In cazul in care Comanda este achitata, Vânzătorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data primirii bunurilor returnate. Rambursarea se face prin virament bancar doar în cazul în care bunurile returnate nu au fost deteriorate în vreun fel.

6.8. In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt.

 1. CONFIDENTIALITATE

7.1. Informațiile de orice natura furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne in proprietatea Vânzătorului.

7.2. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Raftuldeuniforma.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația in vigoare nu prevede alte specificări in acest sens.

7.3. Prin acceptarea termenilor si condițiilor, acceptați si Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

 1. PUBLICITATE

8.1. Newsletter ele Raftuldeuniforma.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați si agreați de Raftuldeuniforma.ro. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea si securitatea informațiilor.

8.2. Clientul se poate înscrie singur la newsletter folosind formularul pe site-ul Raftuldeuniforma.ro.

8.3. Renunțarea la primirea Newsletter-lor de către Client sau Cumpărător se poate face in orice moment folosind legătura special destinata din cadrul oricăror Newsletter sau apelând numerele de telefon 0754823325;

8.4. Renunțarea la primirea Newsletter-lor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 1. FACTURARE – PLATA

9.1. Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

9.2. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conține Bunuri si/sau Servicii vândute de Raftuldeuniforma.ro.

9.3. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului ii revin obligațiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informațiile si documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont.

9.4. Cumpărătorul poate cere printr-un email sa primească facturile in format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționata in Contul sau.

 1. LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Vânzătorul se obliga sa livreze Bunurile in sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor numai pe teritoriul României.

 1. RASPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare si in special pentru pierderea acestora.

Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (ușer si parola) si pentru gestionarea accesării Contului, si, in măsura permisa de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

Prin crearea Contului si/sau utilizarea Conținutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/

Cumpărătorul accepta in mod expres si fără echivoc Termenii si condițiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului si/sau utilizării conținutului si/sau la data plasării Comenzii.

Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor si Condițiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Condițiilor Site-ului.

Termenii si Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Raftuldeuniforma.ro, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării in Site. Acceptarea Termenilor si Condițiilor Site-ului se confirma prin bifarea chec boxului corespunzător din Site si/sau prin trimiterea Comenzii.

 1. INSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, INTREBARI SI RASPUNSURI

Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări si Răspunsuri se poate face, de către

Utilizatori/Clienți/Cumpărători, in secțiunea “Comentarii” care se afla la fiecare produs in parte. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cat si negative, si se vor referi la caracteristicile si modul de folosire al unui produs.

In momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site,

Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acorda Vânzătorului o licență neexclusivă, permanentă, irevocabilă, nelimitată teritorial si dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui si de a afișa acest conținut.

Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, in momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns in secțiunea menționata, se angajează sa respecte următoarele reguli:

– sa facă referiri doar la caracteristici si/sau modul de utilizare al unui anumit produs, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;

– sa folosească doar limba romana. Sunt permise si cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate romanești, sunt de larga utilizare in toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: nici, ok, cool);

– sa utilizeze un limbaj corespunzător, ne ofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;

– sa se asigure ca informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, ne înșelătoare si in conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor parți, drepturile de autor, de marca comerciala, de licența sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

– sa folosească aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea si cumpărarea de produse sau servicii;

– sa nu furnizeze sau sa solicite, in niciun mod si in nicio măsura, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume, etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

– sa nu înscrie informații si/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comerciala ca si Vânzătorul;

– sa nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau sa înscrie Review uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care sa conțină materiale de natura publicitara;

– sa nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, in acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

Când un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectiva, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina daca încalcă Termeni si Condiții ale Site-ului. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

In cazul in care Vânzătorul constata încălcarea Termenelor si Condițiilor in mod repetat, acesta își rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri in secțiunea destinata pentru “Review-uri”.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de contact din pagina https://raftuldeuniforma.ro/contact sau la adresa de email [email protected]. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 1. FORTA MAJORA

14.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzător, total sau parțial este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților si care nu poate fi evitat.

14.2. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre Raftuldeuniforma.ro si Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.